Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä
Pirjon Hiuspalvelu, Hirsitie 2, 21530 Paimio, 050-5238427, posti@pirjonhiuspalvelu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pirjo Riitamo, 050-5238427, posti@pirjonhiuspalvelu.fi

3. Rekisterin nimi
Pirjon Hiuspalvelun palvelujen käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite,  palvelun ajankohta, palvelussa käytettävät tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma suostumus

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä säilytetään ulkopuolisten ulottumattomissa